Vi vill uppmärksamma Stockholms Internationella Idrottsklubb för det arbete som föreningen gör för att uppmuntra barn att idrotta genom sitt engagemang i de lokala skolorna och genom att vara ’öppen för alla’. Vi vill vidare uppmärksamma föreningens arbeten med nolltolerans och kring att sprida kunskap och inspiration kring hur viktigt det är att vara schysst – både på och utanför planen. Just de här två barnen har blivit valda att få åka med för att de utmärkt inom just detta.

 

Linda M Andersson
Communications Manager
The Walt Disney Company Nordic
Västra Järnvägsgatan 23, 10th Fl.

Box 181
101 23 Stockholm, Sweden
D: +46 8 555 445 54 | M: +46 70 510 72 38 | Tie line: 8136 4554